Wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy może mieć miejsce z powodu błędnego funkcjonowania urządzeń lub nieznajomości zasad BHP. W obu przypadkach konsekwencje poniesie pracodawca. Oprócz zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy, ubezpieczenia pracowników są jednym z głównych obowiązków posiadacza zakładu pracy. Ubezpieczenie powinni posiadać bez wyjątku wszyscy pracownicy. Pracownicy na ogół mają ubezpieczenia w PZU. W przypadku wypadku przy pracy, mamy do czynienia z ubezpieczeniami osobowymi, a dokładniej z ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków. Do tych wypadków kwalifikuje się dla przykładu uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, albo śmierć na skutek nieszczęśliwego wypadku. Wśród pracowników słynne jest także ubezpieczenie na dożycie, czyli takie, które umożliwia wpłatę pieniędzy przez ubezpieczyciela, jeżeli osoba ubezpieczająca się dożyje określonego w umowie okresu zakończenia ubezpieczenia. Tego rodzaju umowy są ubezpieczeniami długoterminowymi. Przedsiębiorstwo ma obowiązek oddania wpłaconych poprzez osobę składek, jeżeli umrze w trakcie trwania terminu ubezpieczenia. Nieraz okres taki kończy się, kiedy osoba ubezpieczona kończy wiek emerytalny.